Σημείωση φύλου

Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας, στις περιπτώσεις προσωπικών ονομασιών και προσωπικών λέξεων-κλειδιά, σε όλες τις σελίδες του Your Mellon, θα χρησιμοποιείται το αρσενικό γένος. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, οι αντίστοιχοι όροι ισχύουν για όλα τα φύλα. Η συντόμευση αυτή έχει μόνο συντακτικούς λόγους και δεν συμπεριλαμβάνει χαρακτηρισμό ή κάτι άλλο.